Publicitat d'immobles de lloguer

Introduint el producte en una sola aplicació, tindreu el vostre producte publicitat en diversos portals immobiliaris.

30.25

Amb aquest servei, el que aconseguim és que els clients propietaris, introduint el producte en una sola aplicació, tindran el seu producte publicitat en diversos portals immobiliaris.

Preu mensual
* Si contractes un pack et surt gratuït
** Si contractes aquest servei es renovarà mensualment a no ser que indiqueu el contrari.

Dades del propietari

Dades immoble a llogar.

Tipus de departament*