Accés AdminOnline 24h / 365 dies

Gràcies a la nostra plataforma (APP) el client pot accedir les 24 h del dia els 365 dies de l'any i des de qualsevol lloc a l'Administració Online per a consultar tota la documentació i veure totes les gestions referents a l'immoble de lloguer.

18.15

Gràcies a la nostra plataforma (APP) el client pot accedir les 24 h del dia els 365 dies de l'any i des de qualsevol lloc a l'Administració Online per a consultar tota la documentació i veure totes les gestions referents a l'immoble de lloguer, també pot tramitar qualsevol tipus d'incidència, així com fer-ne el seguiment.

Preu mensual
* Si contractes un pack et surt gratuït
** Si contractes aquest servei es renovarà mensualment a no ser que indiqueu el contrari.

Dades del propietari

Dades del llogater

Dades immoble llogat

Tipus de departament*
Quin Pack t'interessa?*

Dades del contracte