Publicitat d'immobles en venda

Preu mensual

*Si contractes aquest servei es renovarà mensualment a no ser que indiqueu el contrari

Amb aquest servei, el que aconseguim és que els clients propietaris, introduint el producte en una sola aplicació, tindran el seu producte publicitat en diversos portals immobiliaris.