Què és un Administrador de Finques?

09/01/2023

L’Administrador de Finques Col·legiat és un professional lliberal que de manera habitual, continuada i retribuïda presta serveis d’administració i assessorament als propietaris de béns immobles.

Què és un Administrador de Finques?

L’Administrador de Finques Col·legiat és un professional lliberal que de manera habitual, continuada i retribuïda presta serveis d’administració i assessorament als propietaris de béns immobles, ja siguin rústics o urbans, administra els seus lloguers i gestiona les seves Comunitats de Propietaris.

Funcions de l'Administrador de Finques Col·legiat

Gestionar, conservar i rendibilitzar els béns

L’Administrador de Finques gestiona els béns immobles de tercers amb criteris professionals, conscient del seu valor com a bé d’inversió i estalvi i en molts casos com a llegat familiar. S’ocupa del manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes, cercant la seva millora constantment, per a revaluar-la i millorar la seva rendibilitat.

Aplicar la legislació

Interpreta i aplica la legislació vigent, unificant criteris per evitar litigis. Les assessora en el compliment de la normativa legal, donant consell en les seves decisions, vetllant pel seu bon funcionament i complint rigorosament els acords de les juntes

Resoldre conflictes

Una de les seves principals tasques és la de mitjançar entre propietaris i llogaters i entre copropietaris d’una Comunitat. Busca solucions a tot tipus de conflictes que es generin en les relacions arrendatàries i en les comunitats de propietaris de manera ràpida i eficaç.

Representar

A la propietat i a les comunitats de propietaris en tots els casos que professionalment els correspongui.

Administrar l'arrendament

Gestiona el lloguer en tots els seus aspectes, garanteix l’habitabilitat de l’immoble per als consumidors i usuaris, buscant el llogater adequat; formalitza el contracte corresponent, dipositant la fiança, cobra i actualitza les rendes, pagant totes les despeses que gravin la finca i fent un control exhaustiu dels cobraments.

Valoracions i taxacions

Els administradors de finques podran fer taxacions i valoracions judicials.

Intermediació immobiliària

Els administradors de finques que estiguin inscrits en el Registre d’Agents Immobiliaris podran actuar com a intermediaris entre propietaris i compradors d’immobles, tot i que no els administrin les seves propietats.

Informació addicional

 

Castellà Serveis Immobiliaris

En línia

Castellà Serveis Immobiliaris

Gràcies per contactar amb Castellà Serveis Immobiliaris . Digues com podem ajudar-te i et respondrem el més aviat possible.

11:44